Baner zamek nocą
Baner Będzin - strona główna
logo

Zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Będzinie od dnia 27 kwietnia 2020 r.

24
/
04
/
2020

Od poniedziałku 27 kwietnia 2020 r. zmieniaja się zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Będzinie.

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Miejski w Będzinie prowadzi bezpośrednią obsługę mieszkańców w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w tym w szczególności spraw z zakresu:

 1. rejestracji stanu cywilnego,
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 3. pomocy społecznej,
 4. świadczenia usług komunalnych,
 5. administracji architektoniczno-budowlanej,
 6. ochrony środowiska,
 7. korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydanej na podstawie Ustawy Prawo wodne.

Poza wymienionymi zadaniami Urząd Miejski w Będzinie wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, w tym zakresie podstawowymi formami kontaktu z Urzędem Miejskim w Będzinie są:

 • poczta elektroniczna/ePuap/fax,
 • telefon,
 • forma pisemna – za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • osobista wizyta w siedzibie Urzędu - w sprawie innej niż opisana powyżej, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Do budynku Urzędu będzie można wejść pojedynczo, wejściem głównym tj. od strony ul. 11 Listopada 20.

Osoba wchodząca na teren Urzędu powinna mieć założoną maseczkę ochronną (lub w inny sposób mieć zakryte usta i nos), przejść procedurę pomiaru temperatury przez pracownika Urzędu oraz zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym zapewnianym przez Urząd. Następnie zostanie odprowadzona lub skierowana przez pracownika Urzędu do właściwej komórki organizacyjnej.

Budynek Urzędu należy opuścić niezwłocznie po załatwieniu sprawy.

Pracownicy obsługujący bezpośrednio mieszkańców winni mieć założone maseczki ochronne lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.

Informujemy, iż przy wejściu do budynku Urzędu wystawiona jest tymczasowa skrzynka podawcza, do której mieszkańcy mogą składać dokumenty dotyczące prowadzonych przez Urząd spraw. Istnieje również możliwość pobrania/wypełnienia druków urzędowych.

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Będzinie pozostają bez zmian.

Powyższe zasady zostały wprowadzone w nawiązaniu do regulacji prawnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku, poz. 697).

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Opis alternatywny plakatu

Zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Będzinie od dnia 27.04.2020 r.

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się