Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo
Troje dzieci i młoda kobieta pochylający się nad zabawką edukacyjną

„Będzińskie przedszkola równych szans”

09
/
11
/
2020

Projekt „Będzińskie przedszkola równych szans” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego na terenie Będzina poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych i wspomagających rozwój psychoruchowy, wynikających z potrzeb wychowanków będzińskich przedszkoli oraz wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia ich umiejętności i kwalifikacji, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji dodatkowych zajęć oraz adaptację pomieszczeń na cele przedszkolne, a także modyfikację przestrzeni wspierającej rozwój dzieci w tym rozbudowę placów zabaw.

Projekt realizowany będzie od listopada 2020 r. do marca 2022 r. w Przedszkolu Miejskim nr 1, Przedszkolu Miejskim nr 2, Przedszkolu Miejskim nr 4, Przedszkolu Miejskim nr 5, Przedszkolu Miejskim nr 6, Przedszkolu Miejskim nr 8, Przedszkolu Miejskim nr 9, Przedszkolu Miejskim nr 10, Przedszkolu Miejskim nr 11, Przedszkolu Miejskim nr 12, Przedszkolu Miejskim nr 13, Przedszkolu Miejskim nr 14 i Przedszkolu Miejskim nr 15.

Łącznie w realizowanych w projekcie zajęciach dodatkowych weźmie udział 642 wychowanków będzińskich przedszkoli, a 44 nauczycieli będzie mogło podnieść swoje kompetencje pedagogiczne.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 449 476,66 zł, w tym dofinansowanie unijne to 1 232 055,16 zł.

Wszystkie podejmowane w projekcie działania mają na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji oraz przygotowanie do kolejnego etapu edukacji w szkole. Każdy uczestnik projektu zyska umiejętności, które pozwolą mu lepiej funkcjonować w otaczającej rzeczywistości. Poprzez udział w zajęciach dodatkowych przedszkolaki wzmocnią swój rozwój fizyczny, społeczno-emocjonalny i poznawczy. Dodatkowo dzięki odpowiedniemu doposażeniu będzińskich placówek przedszkolnych w pomoce dydaktyczne i specjalistyczne narzędzia edukacyjne (m.in. tablice multimedialne, interaktywne podłogi, sprzęt IT) oraz poprawę infrastruktury części placówek, dzieci, w tym te z deficytami rozwojowymi, będą miały atrakcyjne warunki do zabawy i nauki, uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby.

„Będzińskie przedszkola równych szans” to kolejny projekt, na który Miasto Będzin otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Do tej pory, w obecnej perspektywie finansowej (2014-2020), miejskie placówki oświatowe uzyskały wsparcie w łącznej wysokości prawie 7,8 miliona złotych.

Plakat informujący o projekcie dofinansowania przedszkoli

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się