Baner Będzin - strona główna
logo

Rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie - etap I

logotypy unijne

Cele projektu:

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie popytu na usługi transportu publicznego poprzez powiązanie różnych gałęzi mobilności miejskiej w zintegrowany system ułatwiający dogodną zamianę indywidualnego środka transportu na komunikację zbiorową. Cel zostanie osiągnięty poprzez przebudowę terenu znajdującego się przy ul. Kościuszki w Będzinie celem utworzenia węzła łączącego istniejące punkty przesiadkowe (dworzec PKP i przystanek autobusów), którego głównymi elementami będą parkingi typu Park&Ride, Bike&Park oraz zatoka postojowa Kiss&Ride. Elementem uzupełniającym powiązania pomiędzy istniejącymi elementami systemu transportowego będzie rozbudowa tras rowerowych na terenie miasta poprzez wydzielenie oznakowaniem poziomym, pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego pasów ruchu dla rowerów w ciągu ulic: Piłsudskiego, 11 Listopada, Kościuszki, Słowiańskiej, Sienkiewicza, 1 Maja, Koszelew, Siemońskiej oraz miejsca postojowe B&R przy punktach przesiadkowych.

W efekcie wzrastającego współczynnika motoryzacji wśród mieszkańców miasta obserwujemy coraz większe natężenie ruchu w Będzinie, powodujące zarówno wzrost emisji zanieczyszczeń do środowiska, jak i coraz większe problemy komunikacyjne wynikające z korkowania się głównych ulic. W odniesieniu do występującego w mieście problemu niskiej emisji, Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Będzina wskazuje transport drogowy jako jedno z głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza. Zanieczyszczenia komunikacyjne to głównie: tlenek i dwutlenek węgla, azotu, węglowodory, pyły, metale ciężkie. Jednocześnie rosnąca liczba samochodów istotnie wpływa na zapylenie powstające w skutek ścierania się opon, okładzin hamulcowych i nawierzchni dróg, co ma negatywny wpływ zarówno na stan powietrza, jak i zdrowie mieszkańców.

Na obszarze realizacji projektu zetknięto się z następującymi problemami:

 • wzrost natężenia ruchu samochodów osobowych w mieście
 • zanieczyszczone powietrze powodowane wysoką emisja spalin
 • brak systemów intermodalnych (węzły przesiadkowe, systemy park&ride) ułatwiających korzystanie ze zbiorowego transportu publicznego,
 • brak dobrze zorganizowanych parkingów rowerowych w pobliżu przystanków, zachęcających do jazdy systemem bike&ride,
 • brak wytyczenia, oraz odpowiedniego oznakowania tras rowerowych na terenie miasta,
 • niskie bezpieczeństwo rowerzystów.

Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w PGN dla Miasta Będzina, w celu zmniejszania ilości zanieczyszczeń powietrza pochodzących z ruchu drogowego wskazane jest podjęcie działań takich, jak promowanie i zachęcanie mieszkańców do korzystania z transportu publicznego, a także tworzenie alternatywy dla transportu zmotoryzowanego, jaką jest komunikacja rowerowa.

Realizacja projektu pn. „Rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie – etap I” pozwoli na korzystanie z bezpiecznych połączeń rowerowych osobom dojeżdżającym do pracy na terenie Będzina, co będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia tutejszej społeczności (spadek emisyjności, zmniejszenie korków ulicznych), ale również poprzez utworzenie parkingów typu Park&Ride oraz Park&Bike zachęci osoby podróżujące przez Będzin samochodem osobowym, do przesiadki na transport publiczny, i tym samym przyczyni się do wyeliminowania z centrum aglomeracji śląskiej części pojazdów motorowych. Miasto Będzin z uwagi na swoje usytuowanie, stanowi bądź może stanowić miejsce przesiadkowe dla wielu mieszkańców miejscowości położonych w gminach wiejskich Powiatu Będzińskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 357 871,49 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 85% wydatków kwalifikowanych czyli 763 589,49 zł

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna